Dobré dopoledne, je pátek 29.5.2020, 11:37. Dnes má svátek Maxmilián/Maxim, zítra Ferdinand.
Detail
Celý článek
Provoz rozptylové loučky na hřbitově ve Stradonicích - dodatek č.1 k Řádu veřejného pohřebiště
2010-09-22 22:42:03 | Obec


Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Nižbor schválilo na svém zasedání dne 22.6.2010 svým usnesením č. 2/2010 dodatek č.1 k Řádu veřejného pohřebiště schváleného Zastupitelstvem obce Nižbor dne 27.2.2002
Tento dodatek č. 1 k hřbitovnímu řádu, stanovuje provoz rozptylové loučky a výsadbu dřevin na hřbitově ve Stradonicích.
Článek I.
Provoz rozptylové loučky
1. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti ve Stradonicích na místě předem k tomuto účelu schváleném a označeném „ROZPTYLOVÁ LOUČKA“.
2. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, a to na konkrétním místě na rozptylové loučce.
3. Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět provozovatel veřejného pohřebiště, jiná osoba jen se souhlasem zřizovatele.
4. Vstup na rozptylovou loučku mimo zpevněné plochy je pro veřejnost zakázán.
5. Věnce a kytice lze umisťovat na zpevněné plochy nebo travní plochy, těsně související s těmito zpevněnými plochami. Provozovatel veřejného pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
6. Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách.
7. Rozptyl se neprovádí v zimním období, pokud jsou nepříznivé klimatické podmínky (mráz).
8. Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště.
9. Místa rozptylů nejsou zjevně označena.
10. Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání objednatele po předložení dokladu o zpopelnění, potvrzení o vyjmutí urny z hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště (v případě když se např. ruší hrobové místo).
11. Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají po předchozí domluvě provozovateli.
12. Rozptyl je možno provádět bez účasti objednavatele, ale i s jeho případnou účastí.
13. Provozovatel pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve zvláštní knize, která obsahuje údaje o osobách jejichž zpopelněné ostatky jsou na rozptylové loučce rozptýleny.
14. Termín a čas rozptylů se sjednává osobně nebo telefonicky na OÚ Nižbor, tel.: 311693213.
15. Cena za rozptyl je uvedena v ceníku platném pro veřejné pohřebiště

Článek II.
Dřeviny
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu mohly poškozovat hrobová zařízení a tím způsobovat škody na majetku nebo ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
2. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas nebo v případě ohrožení návštěvníků, poškození hrobových zařízení a poškození pohřebiště.
3. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.
4. Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda na majetku, rozhoduje o způsobu náhrady příslušný správní orgán.
5. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.

Článek III.
Účinnost
Tento dodatek č. 1 byl schválen dne 22.6.2010 usnesením č. 2/2010 a nabývá účinnosti od 1.7.2010.
Nižbor - základní informace

Foto Kód obce: 10468 0
IČZÚJ: 531596
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun

Počet obyvatel: 2025
Výměra: 2857,76 ha
Hustota: 52,8 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad v Berouně
Pověřený úřad: Beroun
Stavební úřad: Beroun
Matriční úřad: Beroun
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Beroun

Počet částí obcí: 3
Počet katastrálních území: 3
Počet základních sídelních jednotek: 3

Pošta: ANO
Škola: 1. - 5. třída
Zdravotnické zařízení: ANO
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: ANO

Nižbor
Obec Nižbor se nachází v Křivoklátské vrchovině, která je charakterizována velmi členitým a rozmanitým povrchem. Krátké hřbety se tu střídají s hlubokými údolími potoků. Leží severozápadně od města Berouna v údolí řeky Berounky.

Krátce po osvobození se Nová Huť pod Nižborem v roce 1946 přejmenovala na nynější Nižbor a od roku 1949 se odtrhla od rakovnického okresu a stala se definitivně součástí Berounska.

Více o historii obce...

Obec Nižbor
Obec


Obec Nižbor
Obecní úřad Nižbor
Křivoklátská 26
267 05 Nižbor
tel. 311 693 213
fax 311 693 260

e-mail: obec.nizbor@telecom.cz
elektronická podatelna: podatelna@obecnizbor.cz

Pracovníci obecního úřadu
* účetní
* administrativní pracovnice

Starostka Kateřina Zusková
Místostarosta Pavel Hučko


úřední hodiny: pondělí a středa: 8-12, 13-18 hodin

bankovní spojení: 3025131/0100 KB Beroun
Adresa datové schránky: ppwbi4g

IČO: 00233641
DIČ: CZ00233641

Vlajka ČR Informační leták o obci - CZ
Vlajka ENG Informační leták o obci - ENG

Virtuální prohlídka
Rizika a nebezpečí
Nižborský list - jednotlivá čísla
Znak obce
Zank obce

Znak obce: V červeném štítě šikmé stříbrné, vlnité břevno provázené nahoře otevřenou královskou korunou, dole dubovou snítkou s jedním žaludem, vše zlaté.

Co obecní znak symbolizuje: Královská koruna označuje královský hrad, vlnité břevno řeku a dubová snítka původní lesy v okolí. Znak obce je novodobý, obec jej získala v roce 1995, návrh vytvořil Jiří Hás.

www.obecnizbor.cz
© Obec Nižbor
Právní doložka
Editace