Příjemnou noc, je pátek 16.11.2018, 4:14. Dnes má svátek Otmar, zítra Mahulena.
foto

1 ČERVEN 2018 – ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „PRVOREPUBLIKOVÁ ARCHEOLOGIE“

12.06/2018 |

1 ČERVEN 2018 – ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „PRVOREPUBLIKOVÁ ARCHEOLOGIE“ NA ZÁMKU. Pro každého, kdo se zajímá o historii, připravil Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FFUK zajímavou výstavu v interiéru nižborského zámku. Tvoří ji kolekce dobových dokumentů, fotografií a předmětů, včetně vzácných nálezů, z období první republiky, doplněná o autentický nábytek a předměty denního užívání. Přibližuje významné osobnosti – badatele, např. Lubora Niederleho, kteří tehdy položili základy archeologie jako pro společnost užitečné a důležité vědy. Připomíná i zájem a podporu prezidenta T.G.Masaryka archeologickému průzkumu v Dolních Věstonicích a samozřejmě je zde místo i pro historii průzkumu a nálezů v lokalitě keltského oppida Stradonice. Na vernisáži promluvily autorky výstavy Mgr.Irena Benková a její kolegyně Mgr. Veronika Puhačová a Anežka Šimečková z FF UK. Kromě pohoštění přítomné potěšili muzikanti a tanečnice souboru Swing Mustard, kteří skvěle zahráli hity swingové hudby z minulých časů. Výstava bude otevřena návštěvníků zámku do konce srpna denně, v září a říjnu jen o sobotách a nedělích. Stává se dalším magnetem Nižbora, přitahujícím zvídavou veřejnost. J.Lukeš

foto

Výlet do Slatiňan a na Veselý kopec.

12.06/2018 |

Další hezký zájezd pod patronací obce. V úterý 29. května se uskutečnil další z dlouhé řady poznávacích zájezdů, pořádaných pod patronací Obecního úřadu zde v Nižboru. Organizátorka paní J.B. vybrala dva cíle: Prvním byl zámek ve Slatiňanech na Pardubicku, s ním spojený hřebčín a hypologická expozice, druhým cílem byl skanzen Veselý kopec, jen o pár kilometrů dále. Zámek původně v majetku knížecího rodu Auerspergů, nyní v péči státu, v sobě skrývá přepychově zařízené reprezentační, společenské i soukromé interiéry a zajímavé technicky vyspělé zázemí. Je to názorná ukázka šlechtického sídla na přelomu 19. a 20. Století. Součástí zámku je hřebčín, kde jsme zblízka uviděli celou řadu ušlechtilých jezdeckých koní, jejich postrojů, sošek a obrazů. Na procházce po Veselém kopci jsme nahlédli do nitra vesnických chalup, řemeslnických dílen, seznámili se s vybavením vodního mlýna. I když vedro bylo úmorné, prošli jsme celou naučnou stezku statečně s vidinou občerstvení ve správné vesnické hospůdce. Snímky ukazují, kolikerou krásu jsme měli příležitost na tomto zájezdu vnímat. J. Lukeš

foto

III. Šermířské setkání na zámku Nižbor - Duellanti, 26.5.2018

28.05/2018 |

26.května 2018 - DUELLANTI NA NIŽBORSKÉM ZÁMKU Kdo se nechal zlákat nabídkou zajímavého programu šermířské skupiny Duellanti a v sobotu se vydal na nádvoří nižborského zámku, ten nelitoval. Celé odpoledne bylo opravdu na co se dívat a hudba tu zněla opravdu líbezná. Skupina Duellanti zde na zámku nevystupovala poprvé. Tentokrát byly ukázky jejich umění ještě působivější. Některé scény byly divadlem. Herci byli dokonale sehraní – dialogy i souboje měli dokonale nacvičeny, až se člověk chvílemi obával, že rupnou žebra nebo poteče krev. Na působivosti jiných scén přidal sugestivní hudební podklad i s citem reprodukované doprovodné slovo, vyprávějící vážné, skutečné i vymyšlené příběhy. Například o sporech Jakuba Krčína s neposlušnými rybníkáři, o úkladech spiklenců proti anglické královně, o zrádné Milady a statečných Mušketýrech. To vše bylo prokládáno ukázkami dobové hudby a zpěvu na královských dvorech anglických, italských, německých a francouzských v 16. století. A to „naživo“, bez pomoci zvukotechniky. Tak jako vystupovaly dvorní dámy, vládcové a kavalíři v nádherných dobových oblecích, vlastnoručně na míru ušitých, stejně výpravně byl oblečen i soubor mladých muzikantů Villanella ze Základní umělecké školy v Praze 1. Hráli nejen v dobových kostýmech, ale i na nástroje, na nichž se tehdy na evropských dvorech muzicírovalo. Napočítal jsem 12 muzikantů a 15 nástrojů, z toho 12 fléten nejrůznějších tvarů a velikostí. Ačkoli to byli teprve školáci, hráli k nerozeznání od profesionálů, k poslechu i k tancům, které předváděli a zájemce učili dospělí sboristé. Není divu, že jsou celoročně zváni a vítáni na mnoha dalších hradech a zámcích, tak jako tady v Nižboru. Počasí bylo až moc letní, ale chladivých nápojů i dalšího občerstvení byl naštěstí dostatek. Návštěvníků bylo rovněž nad očekávání mnoho, takže tohle setkání s pozdním středověkem opravdu báječně klaplo. J.Lukeš

foto

Zájezd nižborských zahrádkářů za poznáním - Pražský hrad.

28.05/2018 |

25.5. ZÁJEZD NIŽBORSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ ZA POZNÁNÍM. Opět se vydařil, tak jako každý. Vyjelo se na Pražský hrad k prohlídce zajímavostí v hradních zahradách, a to zajímavostí botanických, dendrologických i historických, které nám skvěle předváděl a komentoval objednaný průvodce. Cílem byl Jelení příkop a severní zahrady Pražského hradu, poté jižní zahrady. Procházeli jsme několikrát i centrální částí Hradu - kolem Svatovítské katedrály, Vikárky, Letohrádku královny Anny, z několika vyhlídkových teras jsme obdivovali paláce v podhradí i úžasné panorama naší metropole. Taky počasí nám přálo, ani nekáplo, a tak jsme všichni byli s pohodovým zájezdem plně spokojeni. J.Lukeš

foto

Talentiáda 2018

07.05/2018 |

26.DUBNA : T A L E N T I Á D A 2 0 1 8 V N O V É M H Á V U Byla zase tak pěkná jako ta loňská? Letos ji veřejnost shlédla v novém prostředí – v sále hotelu Praha, kde je víc místa pro diváky i účinkující, je tam šatna, blízkost občerstvení atd, tedy trochu více pohodlí. To podstatnější je samozřejmě program – jak se zalíbil? Soudě z potlesku publika po každém vystoupení a z ovací na samém konci byl hezký. Pár drobných chybiček (třeba v ozvučení, když kabely nečekaně stávkovaly) nepokazilo naše překvapení, kolik je v Nižboru šikovných dětí. A kolik šikovných a obětavých pedagogů, kteří děti na Talentiádu dlouho připravovali. Skvělé tanečnice Free Motion, talentované muzikanty, celou řadu zpěvaček i celý školní orchestr jsme obdivovali vloni a svými výkony nás potěšili znovu. Teď se nám navíc představily s novými scénkami, písněmi i hrou na nástroje ještě další a další děti. Například letošní prvňáčci. Všem organizátorům poděkovala starostka obce. Letošní Talentiáda byla kolektivním úspěchem celé školy a její zdařilou reprezentací před zvědavou, tolerantní a vděčnou veřejností. Jan Lukeš

foto

Dětský karneval a pálení čarodějnic ve Stradonicích 2018

04.05/2018 |

"Dětský karneval" se konal 17. února 2018 jako tradičně v budově TJ Hradišťan, tzv. Kovárně ve Stradonicích. Tato akce byla uspořádána Klubem žen za přispění stradonických hasičů. Jako každoročně byla připravena bohatá tombola a živá muzika. Stradonické ženy si pro děti navíc připravily mnoho různých zajímavých, zejména pohybových soutěží, které ocenili i dospělí účastníci této akce. Po celou dobu bylo zajištěno i občerstvení, které tvořily nejen sladkosti pro děti, ale i něco pro jejich rodiče. "Pálení čarodějnic" se uskutečnilo 30. dubna 2018 ve Stradonicích "u lávky". Opět se na této akci podíleli místní dobrovolní hasiči, kteří takto již několik let spolupracují s hostincem U Kelta, který se ujal pořádání této tradice. Díky krásnému, na měsíc duben, letnímu počasí, se zde sešlo mnoho místních obyvatel, aby se tak v přátelském duchu zúčastnili této zábavné a společenské akce, jak je tato tradice z dnešního pohledu vnímána. Hudební produkci zajistili po celé odpoledne a večer bratři Hlaváčkovi z Nižboru. Ze spokojených výrazů návštěvníků bylo patrno, že první špekáček opečený na ohni skutečně chutnal. Za SDH Stradonice Jaroslav Sedláček

foto

Pálení čarodějnic - Panská louka 30.4.2018

03.05/2018 |

30. dubna 2018 : H R A N I C E S Č A R O D Ě J N I C Í V Z P L Á L A I V N I Ž B O R U. Nebyl to ani tak slet čarodějnic, neboť masek bylo vidět jen poskrovnu, ale spíš tradiční setkání všech generací obyvatel Nižbora a okolí kolem ohromné hranice s šumnou čarodějnicí na vrcholu. Návštěvníci se scházeli dlouho před jejím zapálením, ještě za plného slunce a bezvětří. O dobrou pohodu bylo postaráno hned několika stánky s občerstvením a reprodukovanou hudbou. Hranice vzplála brzy po soumraku a dohořívala celou noc. Snímky připomínají hezké chvíle, pohledy do krajiny a atmosféru této slavnosti. Jan Lukeš

foto

Beltain na zámku Nižbor - sobota 28.4.2018

03.05/2018 |

28. DUBNA 2018 – NIŽBORSKÝ ZÁMEK OTEVŘEN VEŘEJNOSTI Poslední dubnovou sobotu byla obě nádvoří nižborského zámku až přeplněna návštěvníky. Probíhala zde již po patnácté pestrá ukázka, jak slavili naši prapředci Keltové svůj svátek jara, Beltain: Vládla radost z přečkané zimy, z příchodu příznivějších podmínek pro život. Slavilo se hudbou a zpěvem, tancem, turnaji v bojovém umění, pilo a jedlo se do sytosti. Tenkrát i teď. Všichni, kdo se z širokého okolí na Beltain sjeli, mohli být nadmíru spokojeni, protože vše, co bylo na plakátech slíbeno, bylo do puntíku splněno. Navíc přálo i počasí. Pořadatel, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, připravil pro zájemce o keltskou kulturu i překvapení - inovaci interaktivní expozice, fungující ve dvou podlažích zámku. Největší pozornosti se těšily skutečné archeology objevené předměty z keltské doby, doplněné vysvětlujícími štítky. Největší aplaus sklidil stejně jako loni boj statečných dětí, převlečených a vyzbrojených jako keltské vojsko bránící své území proti hordě drzých vetřelců Římanů. Návštěvnost rekordní, pohoda od začátku do konce. Beltain se tak stal úspěšným startem do nové sezóny. Jan Lukeš

foto

Rozsvícení vánočního stromu ve Stradonicích - 2017

11.12/2017 |

11.12/2017 | VÍTÁNÍ VÁNOC VE STRADONICÍCH Na neděli 9. prosince se těšil každý, kdo už ví, jaký příjemný večer dokážou v tuto adventní dobu připravit dobrovolní hasiči a šikovné hospodyňky na stradonické návsi. Osmkrát se večer zdařil v minulosti, po deváté byl zase milý a krásný. Koník a kozlík v ohrádce pod stromem symbolizovali Betlém. Zavládla pohoda, setkávali se spolu příbuzní a známí a bylo stále si o čem povídat. Nikdo nebyl zklamán. Jen mohlo trochu méně mrznout. O zahřátí se ale postarali hostitelé výborně - horkými nápoji všeho druhu, výbornou opečenou klobásou. A toho napečeného cukroví na stolech! Při tomto hodování se nezapomnělo ani na charitativní sbírku ve prospěch útulku pro opuštěná zvířátka. Za to všechno patří všem stradonickým spoluobčanům velký dík.

foto

Cimbálová muzika v Nižboru

27.11/2017 |

VEČER S CIMBÁLOVOU KAPELOU Z MIKULČIC - 25.listopadu 2017 V sobotu 25.11. už od 15 hodin byli v plně obsazeném sále na obecním úřadě očekáváni muzikanti z téměř

◄ předchozí   další ►
Fotogalerie - archiv
Obec Nižbor
Obec


Obec Nižbor
Obecní úřad Nižbor
Křivoklátská 26
267 05 Nižbor
tel. 311 693 213
fax 311 693 260

e-mail: obec.nizbor@telecom.cz
elektronická podatelna: podatelna@obecnizbor.cz

Pracovníci obecního úřadu
* účetní
* administrativní pracovnice

Starostka Kateřina Zusková
Místostarosta Pavel Hučko


úřední hodiny: PO, ST 8-12, 13-18 hod.

bankovní spojení: 3025131/0100 KB Beroun
Adresa datové schránky: ppwbi4g

IČO: 00233641
DIČ: CZ00233641

Vlajka ČR Informační leták o obci - CZ
Vlajka ENG Informační leták o obci - ENG

Virtuální prohlídka
Rizika a nebezpečí
Nižborský list - jednotlivá čísla
Znak obce
Zank obce

Znak obce: V červeném štítě šikmé stříbrné, vlnité břevno provázené nahoře otevřenou královskou korunou, dole dubovou snítkou s jedním žaludem, vše zlaté.

Co obecní znak symbolizuje: Královská koruna označuje královský hrad, vlnité břevno řeku a dubová snítka původní lesy v okolí. Znak obce je novodobý, obec jej získala v roce 1995, návrh vytvořil Jiří Hás.

www.obecnizbor.cz
© Obec Nižbor
Právní doložka
Editace