Dobré ráno, je pondělí 21.9.2020, 7:31. Dnes má svátek Matouš, zítra Darina.
Z historie
Historie samosprávy
2010-04-26 11:33:41 | Jiří Topinka
V době, kdy obce byly součástí šlechtických či jiných panství, stál v jejich čele rychtář, jmenovaný majitelem panství. Představoval vrchnostenského úředníka, zodpovědného svému pánu za pořádek v obci a řádný výběr daní. Ku pomoci měl několik obecních starších. Z nejstarších písemností obce víme, že koncem 18. století činil „rozpočet“ Nižboru méně než 15 zlatých, které byly získány od 12 poplatníků. Celý článek...
Starostové - posloupnost
2010-04-26 11:26:28 | Obec
Posloupnost starostů Celý článek...
Poválečný vývoj
2010-04-26 10:20:20 | Jiří Topinka
Krátce po osvobození se Nová Huť pod Nižborem v roce 1946 přejmenovala na nynější Nižbor a od roku 1949 se odtrhla od rakovnického okresu a stala se součástí definitivně Berounska. To již jeden rok existoval nový komunistický režim, jenž byl nastolen v únoru 1948 a měl přinést sociální spravedlnost. Namísto ní však došlo k nastolení totalitního systému, který tvrdě postihl i řadu obyvatel Nižboru (politické procesy, emigrace apod.). Navíc došlo v padesátých letech k nucené kolektivizaci zemědělství a socializaci všech živností a obchodu, což se podepsalo na úrovni zdejších služeb a zásobování. Určité zlepšení nastalo po výstavbě nové samoobsluhy v roce 1978. Celý článek...
1. republika a okupace
2010-04-26 10:01:20 | Jiří Topinka
Již 28. října 1918 ve večerních hodinách se místní obyvatelé dozvěděli o vzniku první republiky. Mnohým občanům se tak splnil sen o státní samostatnosti. V obci začaly působit politické strany (sociální demokraté zde existovali již před první světovou válkou). Na výsledcích voleb se projevoval vliv dělnictva s vesměs levicovou orientací, tak jako ve všech průmyslových sídlech. Antipatie k Němcům a šlechtě vedla k provedení pozemkové reformy ve dvacátých letech, během které zde Fürstenbergové přišli o většinu majetku. Z bývalého panství byl vytvořen zbytkový velkostatek, který byl pronajímán, tak jako ovčín nad zámkem. Lihovar u zámku byl přidělen místnímu výrobnímu družstvu, zámek pak využila správa státních lesů. V rámci reformy pak došlo k rozsáhlé parcelaci zemědělských pozemků i stavebních míst, což výrazně přispělo k územnímu i demografickému růstu vlastní obce. Ta se již od roku 1925 úředně nazývala Nová Huť pod Nižborem. Celý článek...
Středověk a novověk
2010-04-26 09:59:22 | Jiří Topinka
Velkou úlohu v zabezpečení přemyslovského knížectví a později královské moci měl původně nedaleký hrad Křivoklát, který stál přímo v centru panovnické državy, obecně nazývané přemyslovský královský hvozd. Vznikla v něm řada hradů a hrádků, mezi nimi i Nižbor, o kterém máme první zprávu z roku 1265. Tehdy se ještě nazýval Miesenburg, neboli hrad nade Mží. Později zkomolením původního názvu vznikl dnešní Nižbor. Stavebníkem hradu byl zřejmě Přemysl Otakar II. Hrad se stal významným mocenským a také správním centrem tehdejšího Podbrdského kraje. Byl položen na vysoké ostrožně nad soutokem Habrového potoka a řeky Berounky (Mže) a silně opevněn. Ovšem ani to jej neučinilo nedobytným. Naposledy se vojensky hradu zmocnila v roce 1425 husitská vojska. Celý článek...
Prehistorie
2010-04-26 09:56:14 | Jiří Topinka
Řeka Berounka, která celým Nižborskem protéká, vytvářela odpradávna přirozenou vodní tepnu, podél které se sem rozšířilo i lidské osídlení. Archeologické nálezy z okolí svědčí o tom, že zde člověk žil již v době bronzové (2000-750 př. n. l.) možná však i dříve. Celý článek...
Nižbor - základní informace

Foto Kód obce: 10468 0
IČZÚJ: 531596
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun

Počet obyvatel: 2025
Výměra: 2857,76 ha
Hustota: 52,8 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad v Berouně
Pověřený úřad: Beroun
Stavební úřad: Beroun
Matriční úřad: Beroun
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Beroun

Počet částí obcí: 3
Počet katastrálních území: 3
Počet základních sídelních jednotek: 3

Pošta: ANO
Škola: 1. - 5. třída
Zdravotnické zařízení: ANO
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: ANO

Nižbor
Obec Nižbor se nachází v Křivoklátské vrchovině, která je charakterizována velmi členitým a rozmanitým povrchem. Krátké hřbety se tu střídají s hlubokými údolími potoků. Leží severozápadně od města Berouna v údolí řeky Berounky.

Krátce po osvobození se Nová Huť pod Nižborem v roce 1946 přejmenovala na nynější Nižbor a od roku 1949 se odtrhla od rakovnického okresu a stala se definitivně součástí Berounska.

Více o historii obce...

Obec Nižbor
Obec


Obec Nižbor
Obecní úřad Nižbor
Křivoklátská 26
267 05 Nižbor
tel. 311 693 213
fax 311 693 260

e-mail: obec.nizbor@telecom.cz
elektronická podatelna: podatelna@obecnizbor.cz

Pracovníci obecního úřadu
* účetní
* administrativní pracovnice

Starostka Kateřina Zusková
Místostarosta Pavel Hučko


úřední hodiny: pondělí a středa: 8-12, 13-18 hodin

bankovní spojení: 3025131/0100 KB Beroun
Adresa datové schránky: ppwbi4g

IČO: 00233641
DIČ: CZ00233641

Vlajka ČR Informační leták o obci - CZ
Vlajka ENG Informační leták o obci - ENG

Virtuální prohlídka
Rizika a nebezpečí
Nižborský list - jednotlivá čísla
Znak obce
Zank obce

Znak obce: V červeném štítě šikmé stříbrné, vlnité břevno provázené nahoře otevřenou královskou korunou, dole dubovou snítkou s jedním žaludem, vše zlaté.

Co obecní znak symbolizuje: Královská koruna označuje královský hrad, vlnité břevno řeku a dubová snítka původní lesy v okolí. Znak obce je novodobý, obec jej získala v roce 1995, návrh vytvořil Jiří Hás.

www.obecnizbor.cz
© Obec Nižbor
Právní doložka
Editace